Skillnaden mellan transport och transport

När det handlar om transport finns det två stora skillnader mellan just transport och transport. Det ena handlar då om att transportera människor och det andra handlar om att transportera produkter eller föremål. När det gäller produkter och föremål så kommer den transportör som utför detta på land att kallas för åkeri. När det kommer till de företag som transporterar människor mellan olika städer på land kallas detta oftast för bussbolag eller taxi. Utöver detta finns det naturligtvis alla de transporter av människor, produkter och föremål som ska transporteras via vatten och luft. Här talas det då om flygbolag och rederier och i dessa fall brukar namnet vara samma för allt som kan tänkas vara föremål för en transport.

differencePå denna sida ska det dock handla om alla det företag som transporterar produkter och föremål via land, på alla de olika vägar som finns. I detta fallet kommer det även att vara skillnader mellan olika typer av transporter. Här kan det då gälla farligt gods, stora skrymmande transporter eller helt vanliga dagliga leveranser i det lokala närområdet. Alla dessa behov av olika transporter gör att det finns massor av olika åkerier att anlita. Här finns då alla de som specialiserat sig på tjänster mot privatpersoner och de andra som har specialiserat sig på att erbjuda tjänster till företag.

Mitt emellan dessa två finns det också de stora åkerier som erbjuder alla typer av transporter. Här kan det då gäller privatflytt till företagsflytt, alternativt så är det något som ska transporteras en kort sträcka på land eller en transport som kräver en rad olika transportsätt för att komma fram till sin slutliga destination. Här ser du med en gång att det inte bara är skillnad på transporter av personer och produkter, utan även finns många skillnader inom enbart produkter och föremål också.